Över hälften av bränderna i hemmen börjar i köket. Innohomes intelligenta Spisvakt reagerar på farliga situationer tidigare än någon annan spissäkerhetsprodukt och bidrar för sin del till att avsevärt minska bränderna i hemmen.

Den prisbelönta Spisvakten förhindrar bränder genom att stänga av spisen innan giftiga gaser bildas och branden antänds – även om ingen är närvarande.

Världens mest avancerade självlärande multisensorteknik

Spisvakten SGK5010 ger ett mer omfattande skydd än vad som krävs enligt standarden EN 50615 för spisvakter. Dess värmesensorer använder två olika mätmetoder för att övervaka maximitemperaturen, temperaturförändringar och omgivningens temperatur. Produktens avancerade analys av temperaturuppgifterna upptäcker farliga situationer och reagerar innan någon skada uppstår.

Tillförlitligt och användarvänligt skydd för hemmet och dina närstående

SGK5010 Spisvaktens självlärande teknik gör det glädjande lätt att använda den. Spisvakten anpassar sig efter hur användaren lagar maten och justerar produktens känslighet så att inte onödiga förlarm stör matlagningen. Den automatiska feldiagnostiken säkerställer en bekymmersfri användning – utan månatliga testningar.

Testad och patenterad teknik

Innohome Spisvakter klarade som de första spissäkerhetsprodukterna den europeiska standarden EN 50615 för spisvakter. Finländska Innohome har produkter som godkänts utöver för den europeiska också för den nordamerikanska marknaden. Innohome har flera nationella och internationella patent på sina produkter.

Det går snabbt att installera spisvakten

För att installera en kontrollenhet bakom spisen behövs en elmontör. Kontrollenheten har till uppgift att stänga av spisen vid farliga situationer. En del av våra återförsäljare erbjuder färdiga paket som innehåller både produkten och installationen.

Värmesensorn fästs på spisfläkten med en självhäftande skiva och kräver inga ledningar eller någon separat eltillförsel. Sensorn kan nu också monteras på väggen eller i taket (en del av installationerna kräver ett väggfäste som säljs separat).

TEKNISK INFORMATION

 • Alarmljudet max. 80 dB(A) vid 1 m
 • Halogenfri och brandklassificerad plast, antändlighetsklass V-0 (värmesensor)
 • Kortdistansradiosändare (433,92 MHz)
 • Kontrollenhet med låg energiförbrukning (ca 1 W)
 • Automatisk elektronisk kontrollenhet som uppfyller kraven i standarden SFS-EN 60730-1:2016
 • Spisvaktens delar har parkopplats på fabriken
 • Spänning 230/400 VAC
 • Internationellt patenterad teknik
 • Uppfyller kraven för spisvakter i standarden SFS-EN 50615:2015
 • Garanti 2 år

EGENSKAPER

 • Självlärande larm för maximal temperatur – identifierar när temperaturen stiger till en farligt hög temperatur
 • Självlärande larm för värmeökning – för snabb värmeökning är ett tecken på en farlig situation
 • Spisvakten anpassar sig efter hur användaren lagar maten
 • Om värmesensorn avlägsnas kan spisen inte användas
 • Automatisk feldiagnostik – inga månatliga tester

SE OCKSÅ SPISVAKT SGK510

Spisvakt SGK510