Innohome jatkaa kasvuaan ja sen vauhdittamiseksi entisestään olemme vahvistaneet myyntitiimiämme. Tuoteportfolion kasvaessa ja uusien asiakkuuksien myötä haluamme varmistaa asiakkaidemme saavan parhaan mahdollisen palvelun jatkossakin.

Olemme iloisia, että DI Nina Autio on aloittanut Innohomella Myyntijohtajana 1.6.2021 alkaen. Ninalla on monipuolinen tausta btob-myynnistä ja sen vetämisestä kansainvälisissä yrityksissä. Hänellä on vahva näyttö useiden eri yritysten liikevaihdon kasvattamisesta erityisesti teollisuuskemikaaliyrityksissä. Viimeisin kokemus Ninalla on Tekniseriltä, jossa hän toimi Myyntipäällikkönä ennen Innohomelle tuloaan.

Ninan erityisosaaminen avainasiakkuuksien johtamisesta tukee Innohomen strategiaa toimia tiiviissä yhteistyössä jakelijoidensa kanssa eri markkinoilla. Hänen osaamisestaan hyötyy myös Innohomen johtoryhmä, jonka jäseneksi hänet on nimitetty. Nina raportoi toimitusjohtaja Juha Mörtille ja vetää Innohomen myyntitiimiä.

Toivotamme Ninan lämpimästi tervetulleeksi Innohomelle!