Helsingin kaupungilla on yli 56 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu noin 87 600 vuokralaista. Helsingin Asuntotuotanto rakentaa tällä hetkellä uusia huoneistoja noin 1500 kpl vuodessa. Lisäksi se hoitaa Helsingin kaupungin vuokra-asunnot Oy:n (Heka) huoneistojen täyssaneerauksia noin 1000 kappaletta vuodessa.

Helsingin kaupungin asuntotuotanto on jo vuodesta 2018 sisällyttänyt asuntojensa sähkösuunnittelupiirustuksiin älypalovaroittimen. Niiden avulla estetään sähkölaitteista johtuvia tulipaloja huoneistoissa. Sähköpalot ovat yksi yleisimmistä palotyypeistä suomalaisissa kodeissa.

Kaupungilla on tarve pitää vuokralaisensa turvassa ja omaisuutensa kunnossa.  ”Kohteiden käyttöturvallisuuden parantaminen on meille tärkeä asia. Älypalovaroittimet ovat kustannustehokas ratkaisu tehdä tätä kehitystyötä” kertoo Helsingin kaupungin asuntotuotannon sähkösuunnittelupäällikkö Aatte Saastamoinen.

Suomen kerrostalorakentamisessa paloturvallisuus otetaan monin keinoin huomioon ja jo syttynyt tulipalo saadaan yleensä rajattua vain yhteen asuntoon. Yleisien tilojen paloturvallisuudesta on myös huolehdittu varoittimin. Kerrostaloasunnoissa yhden asukkaan huolimattomuus voi kuitenkin aiheuttaa huolta ja harmia monelle, vaikka isommilta henkilö- tai omaisuusvahingoilta säästyttäisiinkin. Yhdessä asunnossa syttynyt tulipalo voi johtaa usean asunnon evakuoimiseen, ja savuvahingot koskettavat lähes aina muitakin kuin vain asuntoa, jossa varsinainen tulipalo on ollut. Asukkaiden turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta voi parantaa tulipaloja ehkäisevillä laitteilla kuten älypalovaroittimilla. Asukas ei voi itse vaikuttaa toisten asuntojen turvallisuuteen, ja siksi onkin tärkeää, että rakennuksen omistaja ja rakentaja kiinnittävät siihen huomiota.

Älypalovaroittimella voidaan estää kodin yleisten sähköpalojen syttyminen, esimerkiksi pesukoneista tai keittiön pienlaitteista lähtöisin olevat.”Pelkkä tulipalosta ilmoittaminen ei tänä päivänä enää riitä, kun on mahdollista tehdä enemmänkin. Verkkovirtaan kytkettävillä älypalovaroittimilla voidaan ennaltaehkäistä kotien yleisiä sähköpaloja, jolloin säästytään pahemmilta savuvahingoilta sekä itse tulipalon aiheuttamilta kustannuksilta” painottaa Innohome Oy:n älypalovaroitinliiketoiminnan johtaja Jere Putkisaari.