”Suomessa tapahtuu vuosittain noin 3.000 sellaista tulipaloa asuinrakennuksissa, jotka aiheuttavat hälytyksen pelastuslaitokselle (lähde: Pelastustoimen taskutilasto). Pieniä kärähdyksiä, jossa asukas saa itse sammutettua palonalun tapahtuu arviolta huomattavasti enemmän. Noin puolet paloista aiheutuu joko sähkölaitteista tai ruuanvalmistuksesta.

Sähköpalo tyypillisesti kytee ennen leviämistä hallitsemattomaksi tulipaloksi. Kytemisvaiheessa palonalku tuottaa savua, johon palovaroitin reagoi. Tässä vaiheessa palon sammuttamiseksi riittää useimmiten virran katkaiseminen laitteesta, tai käryävän ruuan tai esineen poistaminen liedeltä. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston asiantuntijan arvion mukaan, jopa noin puolet sähköpaloista voitaisiin välttää näillä yksinkertaisilla toimenpiteillä.

VTT:n tutkimuksen ”Tulipalojen ympäristövaikutukset” mukaan Suomessa palaa vuosittain noin 4,8 miljoonaa kiloa rakennusmateriaalia asuintalojen tulipalojen yhteydessä. Tämä aiheuttaa ilmastoon noin 7,8 miljoonan kilon hiilidioksidipäästöt. Lisäksi palon yhteydessä ilmakehään vapautuu merkittävä määrä muita ihmiselle haitallisia pienhiukkasia. Laskelmassa ei ole huomioitu uudelleenrakentamisen ilmastovaikutusta. Vaikka osuus on pieni koko Suomen hiilidioksidipäästöistä, vastaa se kuitenkin yli 2.500 auton vuosittaista hiilidioksidipäästöä.

Ifin näkemyksen mukaan laitteilta sähkövirran katkaisevat tekniset ratkaisut ovat tuoneet hyviä tuloksia sähköpalojen ennaltaehkäisyssä. If on viestinnässään markkinoinut virrat katkaisevia järjestelmiä, kuten liesivahteja ja älypalovaroittimia, koska uskoo niiden yleistymisellä olevan merkittävää vaikutusta sähköpalojen ennaltaehkäisyyn.”

Jari Pekka Koskela
Developer
IF Vakuutusyhtiö