Erilaiset standardit ovat yhteisiä ylös kirjattuja sopimuksia, vaatimuksia ja suosituksia esimerkiksi tuotteen tai palvelun ominaisuuksista. Liesivahtistandardi EN 50615 antaa raamit liesivahdin toiminnalle.

Liesivahti tuo turvaa ruoanlaittoon ja ehkäisee kotien yleisimpiä tulipaloja. Se tarkkailee lieden tapahtumia kellon ympäri, ja reagoi vaaratilanteisiin ennen tulipalon syttymistä. Liesivahtistandardin EN 50615 tarkoitus on varmistaa, että liesivahti toimii kuten pitää.

Eurooppalainen standardi on astunut voimaan vuonna 2015. Yhtenäiselle liesivahtistandardille oli ollut jo tilausta, sillä esimerkiksi Norjassa liesivahdit ovat olleet pakollisia jokaiseen uuteen kotiin vuodesta 2011 alkaen. Me Innohomella olemme kehittäneet ja valmistaneet liesivahteja sitäkin kauemmin. Ensimmäinen Innohome Liesivahti tuli markkinoille vuonna 2005.

Liesivahtistandardi EN 50615 pureutuu liesivahtien toimintaan ja turvallisuuteen. Mutta mitä standardissa tarkalleen ottaen sanotaan? Nappaa liesivahtistandardi haltuun tästä.

TIESITKÖ | Myös Suomessa on otettu vahvasti kantaa liesivahtien käytön puolesta. Pienjännitesähköasennusten standardisarja SFS 6000 päivittyi loppuvuodesta 2022 ja mukaan tuli mm. vaatimus liesivahtien käytöstä seniori-, palvelu- ja erityisryhmien asunnoissa. Myös muihin asuntotyyppeihin liesivahtia suositellaan.

Tutustu SFS 6000 päivitykseen tarkemmin täällä.

Liesivahtistandardi EN 50615 lyhyesti

Jotta liesivahti olisi turvallinen, kestävä ja toimintavarma, täytyy liesivahdin ehkäistä tai sammuttaa tulipalo häiritsemättä kuitenkaan ruoanlaittoa. Lisäksi sen täytyy kestää ruoanlaitoista aiheutuvaa kuumuutta ja kosteutta, ja havaita vaaratilanteet myös mahdollisilta katvealueilta.

Liesivahtistandardi EN 50615 on osa standardiperhettä. Se tarkoittaa, että liesivahteja koskee myös joukko muita säädöksiä. Esimerkiksi kotitaloussähkölaitteita koskevat turvallisuusmääräykset pätevät liesivahteihinkin. Liesivahtistandardi on tuotestandardi, joka ottaa kantaa täsmällisesti liesivahteja koskeviin erityispiirteisiin.

Liesivahtistandardin vaatimukset voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: laitteen toimintaa ja ominaisuuksia ohjaaviin säädöksiin.

Liesivahtien toiminta: kokkaustestit

Tärkeä osuus liesivahtien toimintavarmuuden todentamiseksi on liesivahdin toiminnan testaaminen käytännössä. Standardissa määritellään tarkkaan, millä tavoin testit tulee tehdä. Esimerkiksi öljyn määrä suhteessa käytetyn kattilan kokoon on eritelty taulukkoon, ja testikeittiön täytyy vastata tyypillistä keittiötä ylä- ja alakaapistoineen.

Liesituulettimen teho voi vaikuttaa testin lopputulokseen, joten kaikki testit suoritetaan sekä liesituulettimen ollessa pois päältä, että täydellä teholla.

Liesivahtistandardi erottelee liesivahdit seuraavasti:

  • Ryhmä A – Sammuttava. Liesivahdin täytyy sammuttaa jo alkanut tulipalon alku. Vaikka palo ei ehtisi leviämään laajalle, syntyy liekeistä ja sammutusjärjestelmästä väistämättä aineellisia vahinkoja.
  • Ryhmä B – Ennaltaehkäisevä. Liesivahdin tulee katkaista lieden virta ennen tulipalon syttymistä. Vaatii edistyksellistä teknologiaa ja on tehokkuutensa ansioista selvästi yleisin.
  • Ryhmä AB – Yhdistelmä. Ryhmän AB liesivahtien tulee pystyä sekä ennakoimaan että sammuttamaan tulipaloja.

Valtaosa liesipaloista olisi kokonaan estettävissä kategorian B liesivahdilla. Ne ovat hinta-laatusuhteeltaan ylivoimaisia, ja suurin osa markkinoilla olevista liesivahdeista kuuluu tähän kategoriaan. Siksi keskitymme tässä erityisesti B-tyyppiä koskeviin vaatimuksiin.

Kategorian B kokkaustestit

Kategorian B liesivahteja testataan kolmella eri kokkaustestillä:

1. Väärät hälytykset

Tämän ensimmäisen kokkaustestin tarkoitus on varmistaa, ettei liesivahti häiritse normaalia ruoanlaittoa. Testiin tarvitaan kolme vesikattilaa ja yksi öljykattila. Vettä keitetään ensin 20 minuuttia, jonka jälkeen öljykattilaa aletaan kuumentaa täydellä teholla, vesikattiloiden poristessa vieressä.

 

Liesivahdin tulee katkaista liedestä virta ennen kuin öljy lämpenee 330 asteeseen, mutta se ei saa katkaista virtaa ennen kuin öljy on vähintään 200-asteista.

2. Levyjen testaaminen yksitellen

Tässä testissä varmistetaan, että liesivahti katkaisee liedestä vaaratilanteessa virrat myös ei-optimaalisissa tilanteissa. Öljykattilaa kuumennetaan yhdellä levyllä, ja muille asetetaan tyhjät kattilat katvealueita luomaan. Testi toistetaan kaikilla levyillä, ja liesivahdin tulee jokaisessa tapauksessa katkaista virrat niin, että öljy ei pääse syttymään.

3. Pahin mahdollinen tilanne

Tässä testissä valitaan edellisessä testissä huonoimman tuloksen saanut levy. Vaihdetaan siinä ollut kattila valurautapannuun ja toistetaan testi. Myös tässä testissä liesivahdin tulee katkaista liedestä virta riittävän aikaisessa vaiheessa. Pannulla ollut öljy ei saa syttyä myöskään virtojen katkaisun jälkeen.

Muut vaatimukset liesivahdeille

Kokkaustesteissä pyritään varmistumaan liesivahdin toiminnasta mahdollisimman kattavasti. Koska keittiöitä ja kokkaustilanteita on kuitenkin monenlaisia, tulee liesivahdin ohjeissa määritellä esimerkiksi sallitut asennuspaikat, laitteen kiinnitystapa ja lieden maksimileveys. Näin minimoidaan riski vääränlaisesta asennuksesta johtuvista häiriöistä.

Liesivahtistandardi EN 50615 luo muitakin vaatimuksia liesivahdeille. Laitteen herkkyyttä voi olla tarpeen säätää joko asennuksen yhteydessä tai jälkikäteen. Väärä herkkyystaso voi vaikuttaa liesivahdin toimintavarmuuteen, joten herkkyyssäädösten muuttaminen ei saa tapahtua vahingossa tai automaattisesti.

Lisäksi liesivahtistandardissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi laitteen paikoillaanpysymiseen, toimintakunnon testaamiseen kun liesivahti on jo käytössä, sekä mahdollisuuteen kytkeä laite väliaikaisesti pois päältä.

Moni keittiöiden sähkölaitteita koskeva vaatimus soveltuu liesivahdeille sellaisenaan. Tällaiset vaatimukset liittyvät muun muassa vikavirtasuojaukseen, laitteen kestävyyteen ja kosteudensietokykyyn, sekä komponentteihin.

Oikea-aikaista reagointia

Jotta liesivahdista on tosipaikan tullen hyötyä, sen täytyy toisaalta reagoida vaaratilanteisiin riittävällä herkkyydellä, mutta toisaalta sen ei kuulu häiritä ruoanlaittoa tai aiheuttaa turhia hälytyksiä. Liesivahtistandardi EN 50615 tähtää tämän turvaamiseen.

Innohome Liesivahti on ensimmäinen liesivahtistandardin täyttänyt liesivahti, ja Innohomella onkin pitkä historia liesivahtien kehittämisessä ja valmistamisessa. Liesivahtistandardin ohella liesivahtien tulee täyttää myös muita vaatimuksia. Esimerkiksi Innohome Liesivahdit ovat myös mm. radiolaite- ja sähköturvallisuusvaatimusten mukaisia.