Uudistunut pienjännitesähköasennusten standardisarja SFS 6000 puuttuu suomalaiskotien suurimpaan paloturvallisuusriskiin, liesipaloihin. SFS 6000 päivityksen myötä liesivahdit ovat vastedes pakollisia uusiin liesiin ja liesitasoihin seniori- ja palveluasumisessa sekä erityisryhmien asunnoissa. Päivitys tuo parannuksia myös muiden asuntotyyppien liesiturvallisuuteen.

Liesipalot ovat suurin yksittäinen syy kotien tulipaloille, ja palokunta vieraileekin 2–3 kokin kotona joka päivä. Todellinen vaaratilanteiden määrä on vielä huomattavasti korkeampi, sillä arviolta kolme neljästä ihmisestä ei ilmoita itse sammutettua palon alkua hätäkeskukseen lainkaan.

Vaikka liesipalot luokitellaan usein sähköpaloiksi, on todellinen syy lähes aina käyttäjässä. Unohdukset, vahingot ja huolimattomuus toistuvat liesipalojen syissä. Lieden tekninen vika on kyseessä vain harvoin. Suurin osa liesipaloista olisi estettävissä liesivahdilla. Innohome Liesivahti reagoi lieden vaaratilanteisiin ja katkaisee liedestä virrat ennen kuin tulipalo pääsee syttymään.

Vuodesta 2023 alkaen uudis- ja saneerauskohteiden sähköliedet ja -liesitasot tulee varustaa standardin SFS-EN 50615 mukaisella liesivahdilla seniori-, palvelu- ja erityisryhmien asunnoissa.

Suomalaisten heikko liesiturvallisuus on huomioitu myös päivittyneessä SFS 6000 standardissa, joka astui voimaan vuoden 2023 alussa. Standardin osiossa 4–42 käsitellään suojausmenetelmiä ja suojausta lämmön vaikutuksilta, ja kenties merkittävin muutos on liesiturvallisuutta koskevassa osiossa. Kyseiseen osioon on päivityksessä lisätty parannuksia kaikkien asuntojen paloturvaan, ja erityisen tärkeä on vaatimus standardin SFS-EN50615 mukaisen liesivahdin asentamisesta uusien liesien ja liesitasojen yhteyteen seniori-, palvelu- ja erityisryhmien asunnoissa.

Liesiturvallisuutta koskevien osien tarkoituksena on merkittävästi vähentää liesipaloja suomalaisissa kodeissa. Aiemmin liesivahti on ollut standardissa mukana vain suosituksena.

Päivitetty SFS 6000 standardi mahdollistaa turvallisen ruoanlaiton

Vahinkoja sattuu kaikille. Liesipalojen riski on kuitenkin erityisen suuri henkilöillä, joiden muisti tai toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi korkean iän myötä. Alentunut toimintakyky lisää unohdusten ja vahinkojen määrää, ja heikentää henkilön pelastautumismahdollisuuksia mahdollisen tulipalon sattuessa. Siksi SFS 6000 standardin uudistus parantaa erityisesti näiden ihmisryhmien liesiturvallisuutta.

Vuodesta 2023 alkaen uudis- ja saneerauskohteiden sähköliedet ja -liesitasot tulee varustaa standardin SFS-EN 50615 mukaisella liesivahdilla seniori-, palvelu- ja erityisryhmien asunnoissa.

SFS 6000 standardipäivityksen myötä myös muissa asuinkohteissa vaaditaan jatkossa toimia liesiturvallisuuden parantamiseksi. Ensisijainen keino siihen on standardin SFS-EN 50615 mukainen liesivahti.

Suomalainen Innohome on liesivahtien pioneeri ja markkinajohtaja Norjassa, jossa liesivahdit ovat olleet pakollisia sikäläisen standardin myötä (NEK) jo vuodesta 2010. Innohome Liesivahti on liesivahtistandardin SFS-EN 50615 mukainen kustannustehokas ratkaisu, joka vastaa kaikilta osin kaikkia asuntoja koskeviin SFS 6000 standardipäivityksen vaatimuksiin.

Tutustu liesivahtiin