Meillä on paljon tilastotietoa siitä, missä, milloin ja miten tulipaloja syttyy. Näihin tilanteisiin puuttumalla voitaisiin säästyä monelta inhimilliseltä kärsimykseltä. Pieni lisäys asuinrakennusten paloturvaan suojaa koteja tulipaloilta myös silloin, kun ketään ei ole kotona.

Kiinteistön omistajan vastuulla on paljon paloturvallisuuteen liittyviä asioita. Palo-osastointi pitää ottaa huomioon jo rakennusvaiheessa, ja esimerkiksi asukkaiden poistumisturvallisuutta tulee ylläpitää säännöllisesti. [1] Jokainen askel paloturvallisuuden lisäämiseksi on askel kohti turvallisempaa asumista. Suurin osa ohjeista ja säädöksistä keskittyy kuitenkin siihen hetkeen, kun vahinko on jo tapahtunut. Entä, jos pienellä panostuksella voisi estää ison osan palovahingoista jo ennalta?

Palovaroitin on ollut Suomessa pakollinen jokaiseen kotiin vuodesta 1999, ja verkkovirtaan kytkettävät versiot vuodesta 2009 [2][3]. Innohome SSA hyödyntää palovaroitinten toimintaperiaatetta, mutta tuo niihin askelen verran lisäturvaa: sähköjen turvakatkaisun. Arjessa Innohome SSA toimii kuin mikä tahansa palovaroitin, mutta käryn havaitessaan se normaalin hälytyksen lisäksi myös katkaisee sähköt samaan virtapiiriin kytketyiltä laitteilta.

Sähköpalot kytevät tyypillisesti pitkään ennen leimahdusta, mutta liekkien jälkeen palo etenee nopeasti [4]. Virtojen katkaisu käryävältä laitteelta riittää useimmissa tapauksissa estämään palon syttymisen. Samalla myrkyllisten kaasujen muodostus lakkaa.

Sähkölaitteet aiheuttavat vuosittain noin 700 rakennuspaloa, eli kaksi tulipaloa joka päivä [5]. Innohome SSA:n voi asennuttaa suojaamaan koteja esimerkiksi palovaroitinten tarkastuksen tai uusimisen yhteydessä.

Lue lisää

Pieni satsaus tuo paljon turvaa

Tulipalojen aiheuttamat vahingot kasvavat usein suuriksi. Arvokkaimpia asioita ei voida edes rahalla korvata, mutta eurojakin tulipaloihin uppoaa arviolta 160 miljoonaa vuodessa [5]. Ja tämä pelkästään Suomessa! Tulipalon uhatessa virtojen turvakatkaisu säästäisi monelta harmilta. Innohome SSA aktivoi virtojen turvakatkaisun vasta palovaroittimen reagoidessa, joten turhia hälytyksiä ei tarvitse pelätä.

Vaikka Innohome SSA on tarkoitettu ehkäisemään sähköpaloja, on siitä apua myös muihin tulipaloihin. Kaatunutta kynttilää ei palovaroittimella voida nostaa takaisin pystyyn, mutta palon leviäminen hidastuu merkittävästi, kun tilan sähkölaitteilta katkaistaan virta.

Uudiskohteissa Innohome SSA kannattaa huomioida jo rakennusvaiheessa. Silloin sen lisääminen on kaikkein helpointa, eikä vaadi juurikaan ylimääräisiä toimia. Innohome SSA sopii kuitenkin minne tahansa, missä on tai on suunnitteilla verkkovirtaan kytkettävät palovaroittimet. Turvallinen asuminen on meidän kaikkien etu.

Lähteet:

  1. If Vahinkovakuutus Oyj (2020). Opas: Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet. https://www.if.fi/globalassets/fi/commercial/brochures/omaisuusvakuutus/kiinteiston_omistajan_ja_haltijan_velvollisuudet_2020.pdf. Luettu 7.2.2023.
  2. Pelastustoimilaki (561/1999). Annettu Helsingissä 30.4.1999. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990561. Luettu 7.2.2023.
  3. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK. https://www.spek.fi/turvallisuus/paloturvallisuus/palovaroitin/. Luettu 7.2.2023.
  4. Lepistö, Jukka & Valkeinen, Hennamari (2013). Tutkimusraportti: Sähkö palon syttymissyynä. Tukes. https://tukes.fi/documents/10197/8647605/sahko_palon_syttymissyyna.pdf. Luettu 7.2.2023.
  5. Loponen Timo, Liukkonen Heidi (2022). Pelastustoimen taskutilasto 2016–2020. Pelastusopisto. http://info.smedu.fi/kirjasto/Sarja_D/D1_2022.pdf.

Omien riskitekijöiden löytäminen onolennainen osa tulipaloihin varautumista

Lue lisää