Paloturvallisuuden riskitekijät ja haasteet muotoutuvat iän ja elämäntapojen mukana. Osa riskitekijöistä on yhteisiä kaikille, mutta niiden eri puolet korostuvat elämän erilaisissa vaiheissa. Ennakointi on paras turva elämäntilanteesta riippumatta.

Kodin paloturvallisuuteen vaikuttaa talon rakennusmateriaalien ja vaikkapa palovaroittimien toimivuuden ohella myös moni henkilöstä riippuvainen osatekijä. Esimerkiksi asukkaan ikä ja toimintakyky, keitä hänen talouteensa kuuluu ja mitä hän harrastaa. Nämä muuttujat vaikuttavat siihen, mitä paloturvallisuusriskejä henkilön elämässä kaikkein todennäköisimmin on.

Omien riskitekijöiden löytäminen on olennainen osa tulipaloihin varautumista, joten siihen kannattaa panostaa. Esimerkiksi keittiö on tulipaloissa mitattuna kotien vaarallisin huone. Tilastoissa se korostuu erityisesti kerrostaloasumisessa, kun asuinneliöitä ja niiden mukana muita muuttujia on tavallisesti vähemmän.

Ruuhkavuodet: arvaamattomia tilanteita ja unohduksia kiireessä

Lapset ovat luovia ajattelijoita – mikä on ihan mahtavaa. Sillä asenteella he saattavat kuitenkin päätyä tilanteisiin, joita aikuinen ei ole osannut edes ajatella. Sama pätee myös lemmikkeihin. Paloturvallisuuden kannalta tämä tarkoittaa yllättäviä tilanteita.

Jokainen vanhempi ja lemmikinomistaja on todennäköisesti ottanut tilanteen huomioon sisustuksessa ja yleisesti elämässä. Jyrsijätaloudessa tuskin on johtoja esillä, ja lapsiperheessä lapsille voidaan opettaa turvallisuusasioita ikätaso huomioiden. Innohome Liesivahti tuo lisäturvaa ruuhkavuosien keskelle, ja auttaa aikuista keskittymään olennaiseen. Liesivahti toimii kellon ympäri, eli ei haittaa, vaikka kissa olisi päässyt lieden nappuloita painelemaan tai taapero olisi livahtanut itsenäisiin kokkikokeiluihin.

Lapsiperheessä kodin nuorimmaiset eivät ole ainoita, joille sattuu ja tapahtuu. Erityisesti kiireessä tai väsyneenä käy vahinkoja helposti myös aikuiselle. Unohtunut tai huolimaton ruoanlaitto onkin liesipalojen yleisin syy.

Ikä ei tule yksin

Korkea ikä on yksi suurimmista tulipalojen riskitekijöistä. Iän myötä muisti ja toimintakunto usein heikkenevät, mikä lisää esimerkiksi ruoanlaittoon liittyviä unohduksia. Samaan aikaan toimintavalmius mahdollisen tulipalon sattuessa on todennäköisesti muuta väestöä heikompaa, sillä madaltunut liikuntakyky saattaa estää tai haitata pelastautumista.

Vanhuuden, muistisairauksien ja toimintakykyyn vaikuttavien muiden tilanteiden tuomiin riskeihin on havahduttu myös päätöksenteossa. Vuoden vaihteessa voimaan astuvan pienjännitesähköstandardin uudistuksen myötä liesivahdeista tulee pakollisia uusissa ja remontoitavissa palveluasunnoissa. Myös koteihin niitä suositellaan.

Muutos tuo merkittäviä parannuksia asumisen turvallisuuteen, sillä liesipalot ovat kotien yleisimpiä sähköpaloja kaikissa ikäluokissa. Esimerkiksi Helsingissä jopa 68 prosenttia kotien tulipaloista saa alkunsa keittiöstä.

Lue lisää

Päihteet lisäävät tulipaloriskiä merkittävästi

Läheskään kaikki tulipalot eivät onneksi johda kuolemaan, vaikka mittavia terveys- ja omaisuusvahinkoja syntyisikin. Kuolemaan johtavissa tulipaloissa päihteet erottuvat kuitenkin selkeänä ryhmänä. Esimerkiksi tupakointi on edelleen yksi suurimmista yksittäisistä syistä palokuolemiin, vaikka tilannetta on pyritty hillitsemään esimerkiksi itsestään sammuvilla savukkeilla vuodesta 2010. Itsestään sammuvakin savuke ehtii sytyttämään palon, jos se kädessä vaikkapa nukahtaa sohvalle.

Alkoholi erottuu tilastoissa vielä selkeämmin. On tuttu juttu, että alkoholin vaikutuksen alaisena ei saa ajaa autoa. Hyvin samoista syistä myöskään ruoanlaitto tai tupakointi ei välttämättä ole paras idea. Työikäisten palokuolemissa vuosina 2018–2020 päihtyneisyys oli osallisena jopa kolmessa neljästä tilanteesta.

Ennaltaehkäisy on tärkeintä elämäntilanteesta riippumatta

Oman asumisen ja elämäntavan yleisimmät tulipaloriskit on hyvä tunnistaa, jotta niihin voi reagoida. Kaikkia ihmisiä ja asumismuotoja yhdistää kuitenkin tämä: ennaltaehkäisy on paras turva.

Tulipalot luovat paljon tuhoa, ja pienikin tulipalo voi olla kohtalokas. Tosipaikan tullen on äärimmäisen tärkeää, että kodin palovaroittimet ja alkusammutusvälineistö ovat kunnossa, ja että itse osaa toimia tilanteessa järkevästi. Kaikkien kannalta turvallisin ja halvin vaihtoehto on kuitenkin, jos ennakointi on kunnossa eikä koko paloa edes pääse syttymään.

Siksi me Innohomellakin keskitymme nimenomaan tulipalojen ennaltaehkäisyyn. Yksikin tulipalo on liikaa, ja ennakointi on tehokas keino estää terveyteen ja omaisuuteen kohdistuvat riskit jo ennalta. Ainoa turvallinen palo on sellainen, joka ei koskaan syty.

Innohome Liesivahti on tehokas tapa estää huoneistopaloja

Katso jälleenmyyjät