Liesivahti tulee jatkossa pakolliseksi muun muassa palvelutaloihin vuoden vaihteessa voimaan astuvan SFS 6000 standardisarjan päivityksen myötä. Myös kotitalouksien tulee ryhtyä erityistoimiin paloturvallisuuden lisäämiseksi.

Yli puolet kotien tulipaloista saa alkunsa keittiöstä. Pelkästään Suomessa syttyy keskimäärien kolme liesipaloa päivässä, ja todellisen määrän on arvioitu olevan huomattavasti korkeampi*. Lähes kaikki liesipalot olisivat estettävissä Innohome Liesivahdilla.

Erityisessä vaarassa ovat iäkkäät ja muistisairaat, sillä liesipalot lähtevät useimmiten käyttäjävirheistä: esimerkiksi unohduksista, vahingoista tai huolimattomasta käytöstä*. Vuoden vaihteessa voimaan astuva SFS 6000 pienjännitesähköstandardisarjan päivitys puuttuu juuri tähän muuttamalla liesivahdin pakolliseksi uusien liesien asennuksen yhteydessä seniori- palvelu- ja erityisryhmien asunnoissa.

Standardisarjan päivitys on osa asumisen turvallisuuteen tähtäävää jatkumoa. Liesiturvatuotteiden käyttöä on suositeltu ennenkin, mutta nyt on otettu askel eteenpäin kiristämällä paloturvallisuuden vaatimuksia kaikissa asunnoissa. Innohome Liesivahti täyttää uuden standardin vaatimukset, ja ehkäisee liesipaloja tehokkaasti riippumatta vaaratilanteen syystä.

Kotona asuvat ikäihmiset ovat eriarvoisessa asemassa

Sähköstandardisarjan päivitys on tärkeä askel, mutta se yksinään ei riitä. Yhä useammat suomalaiset asuvat kotonaan entistä vanhemmiksi, ja myös yhteiskunnallinen trendi on tukea ikääntyvien asumista kotona mahdollisimman pitkään**.

Senioriasumista koskeva uudistus ei kuitenkaan suoraan koske kotona asuvia ikäihmisiä, mikä jättää heidät paloturvallisuuden kannalta eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK arvioi palokuolemien määrän kasvavan tulevaisuudessa, jos ikääntyvien kotonaan asuvien henkilöiden paloturvallisuuteen ei kiinnitetä riittävästi huomiota**.

Uusi standardisarjan päivitys ohjaa onneksi myös kotien paloturvallisuutta parempaan suuntaan. Päivityksen myötä kodeissakin on tehtävä erityisiä toimenpiteitä lieden ja keittiön paloturvallisuuden parantamiseksi, uuden lieden valinnan tai asennuksen suhteen. Jääkin jokaisen omalle vastuulle miettiä, millä toimenpiteillä parhaiten pitää itsensä ja läheisensä turvassa.

Innohome Liesivahti ehkäisee liesipalot tehokkaasti jo ennalta, jolloin todellista vaaratilannetta ei pääse edes syntymään. Liesivahti ei häiritse ruoanlaittoa, mutta puuttuu peliin vaaran uhatessa ensin hälytyksellä ja lopulta virtojen katkaisulla. Innohome Liesivahti onkin helppo ja turvallinen ratkaisu erilaisiin asumismuotoihin.

Pienikin tulipalo on haitallinen

Pahimmillaan tulipaloissa on kyse ihmishengistä. Huomattavasti useammassa tapauksessa vahingot kuitenkin kohdistuvat terveyteen ja omaisuuteen. Pienikin tulipalo voi aiheuttaa huomattavia vahinkoja omaisuudelle, terveydestä puhumattakaan. Palovammojen hoitokustannukset voivat nousta miljooniin euroihin**, ja tunnearvoltaan tärkeitä esineitä ei voi rahalla edes korvata. Siksi olisikin tärkeää estää tulipalot jo ennalta.

Turvallisuusasioita ei välttämättä haluta tai huomata miettiä etukäteen, joten standardisarjan päivitys on erittäin tärkeä askel paloturvallisuuden lisäämiseksi. Esimerkiksi Norjassa ollaankin Suomea huomattavasti edellä paloturvallisuudessa: liesivahdit ovat olleet pakollisia jokaiseen kotiin jo vuodesta 2010 sikäläisen sähköstandardin myötä.

 

Lähteet:
* Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
** Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

Suomessa on arviolta 193 000 muistisairasta, ja vuosittain kirjataan14 500 uutta sairastunutta.

Lue lisää