Liesi on vuodesta toiseen kotien vaarallisin laite. Palokunnan käyntiä vaatimia liesipaloja rekisteröidään noin 1000 vuosittain. Arvio on, että raportoimattomia, itse sammutettuja, on moninkertaisesti enemmän. Esimerkiksi USAssa arvio on 50 raportoimatonta liesipaloa yhtä raportoitua liesipaloa kohti. Liesipalot rekisteröidään usein sähköpaloiksi, koska palo on alkanut sähkölaitteesta. Kyse on suurimmassa osassa tapauksia kuitenkin huolimattomuudesta eikä laiteviasta.

Pienjännitesähköasennuksia koskevaan SFS-6000 standardiin on elokuussa 2022 tullut päivityksiä, joiden tarkoituksena on merkittävästi vähentää liesipaloja suomalaisissa kodeissa. Standardi astuu voimaan vuoden vaihteessa. Standardin osiossa 4-42 käsitellään Suojausmenetelmiä ja Suojausta lämmön vaikutuksilta. Kyseiseen osioon on päivityksessä tullut mukaan vaatimus liesivahdin asentamisesta tiettyihin kohteisiin. Suosituksena liesivahti on standardissa ollut mukana jo viisi vuotta.

Erityisesti seniori-, palvelu- ja erityisryhmien asunnoissa asuvien turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota vaatimalla tällaisten asuntojen uusien sähköliesien ja liesitasojen yhteyteen standardin SFS-EN 50615 mukainen liesivahti. Päivitetyssä standardissa (SFS 6000-4-421.8) on myös vaatimus erityisistä toimenpiteistä muihinkin kotitalouksiin kiinteästi asennettavien liesien ja liesitasojen valinnassa ja/tai asennuksessa, joilla palovaaraa pienennetään. Tällaisia toimenpiteitä ovat standardin mukaan ensisijaisesti SFS-EN 50615 liesivahti tai muu liesipalon havaitseva turvatekniikka.

Helpoin ja edullisin tapa kattaa tuleva standardimuutos on asentaa liesivahti samalla kun liesiä vaihdetaan uusiin. SFS-EN 50615 standardin mukainen Innohome Liesivahti sopii käytettäväksi minkä tahansa sähkölieden kanssa ja kattaa sekä erityisryhmien että peruskotien suojaustarpeen.

Millainen on SFS-EN 50615 mukainen liesivahti? Nappaa liesivahtistandardi haltuun tästä.

Tutustu standardiin