Kotien yleisin tulipalo on liesipalo. Pelkästään Suomessa palokunta vierailee vuodessa keskimäärin 900 kokin kotona, ja itse sammutettuja tulipalon alkuja arvioidaan olevan moninkertaisesti. Liesiturvalaite vähentää liesipalojen määrää, sillä suurin osa liesipaloista on ihmisen toiminnan seurausta.

Kun kodissa syttyy tulipalo, se on noin joka kolmannessa tapauksessa peräisin liedeltä. Tarkemmin ottaen syynä on ruoanlaitto. Unohtunut tai huolimaton ruoanlaitto, liedelle jääneet ylimääräiset tavarat sekä vahingossa päälle mennyt liesi toistuvat kotien tulipalojen syissä. Ongelmaan pyritään puuttumaan erilaisilla liesiturvalaitteilla, joiden teho kohdistuu ensisijaisesti lieden käyttäjään.

Turvalliset toimintatavat keittiössä ovat tietysti kaiken lähtökohta, mutta tilastojen valossa se ei riitä. Liesipalot ovat vuodesta toiseen kotien yleisimpiä tulipaloja. Liesiturvalaite ottaa osan huolesta pois ihmisen harteilta, ja tuo turvaa ruoanlaittoon.

Liesiturvalaitteita on moneen lähtöön, ja niiden toimintatavat eroavat toisistaan. Yksinkertaisimmillaan liesiturvalaite havahduttaa kokkaajan takaisin ruoanlaiton pariin tai sammuttaa lieden tietyn ajan kuluttua. Tehokas liesiturvalaite osaa tarvittaessa myös toimia käyttäjän puolesta. Oikea-aikainen toiminta on kullanarvoista erityisesti silloin, kun lieden käyttäjä on syystä tai toisesta estynyt reagoimaan tilanteeseen.

Miten liesiturvalaite toimii?

Turvaliesi

Turvaliesi on ajastimella varustettu liesi. Ennen ruoanlaiton aloittamista käyttäjän täytyy säätää haluttu aika. Ilman tätä liesi ei mene päälle. Kun aika on kulunut umpeen, turvaliesi sammuttaa lieden ja liesi jäähtyy.

Turvalieden toiminta edellyttää, että lieden käyttäjä pystyy omaksumaan turvalieden käytön. Turvaliesi ei suojaa, jos ajastin on kytketty vahingossa päälle tai jos palovaara syntyy kun ajastimessa on vielä aikaa. Se ei auta myöskään silloin, jos käyttäjä on epähuomiossa kytkenyt väärän levyn päälle.


Ulkoinen virtakytkin tai ajastin

Ulkoinen virtakytkin tai ajastin toimii saman periaatteen mukaan kuin turvaliesi, mutta ulkoisena lisänä. Sen voikin lisätä jo olemassa olevaan lieteen. Se estää lieden kytkeytymisen päälle vahingossa ja ajastin ajastaa lieden sammumaan tietyn ajan kuluttua.

Ulkoisessa virtakytkimessä tai ajastimessa on samat ongelmat kuin turvaliedessä. Virtakytkin tai ajastin ei auta, jos niitä ei käytä oikein tai jos liesipalo syttyy kesken ruoanlaiton.


Liesihälytin

Myös liesihälyttimen voi lisätä olemassa olevaan lieteen. Liesihälytin tarkkailee lieden lämpötiloja ja hälyttää, jos lämpötila nousee liian nopeasti tai liian korkealle. Se havahduttaa käyttäjän takaisin ruoanlaiton pariin, mutta ei auta tilanteessa jossa lieden käyttäjä on estynyt toimimaan.


Liesivahti

Liesivahti on kaikkein älykkäin ja tehokkain liesiturvalaite. Liesivahti koostuu anturista (liesihälytin) ja lieden taakse kytkettävästä ohjainyksiköstä, jotka voi lisätä lieteen myös jälkikäteen. Liesihälytin hälyttää vaaratilanteen huomatessaan. Jos hälytykseen ei reagoida ja tilanne jatkuu vaarallisena, hälytin lähettää signaalin ohjainyksikköön, joka puolestaan katkaisee liedestä virran ennen tulipalon syttymistä.

Liesivahdin käyttö on helppoa, ja laite on arjessa huomaamaton. Vaaratilanteen uhatessa se kuitenkin toimii, vaikka lieden käyttäjä olisi estynyt reagoimaan tai vaikka ketään ei olisi kotona. Sen toiminta ei ole riippuvainen ihmisestä.

Lähes kaikki liesipalot olisivat ehkäistävissä liesivahdilla

Liesivahdin toimintamalli ja helppous tekevät siitä tehokkaan tavan ehkäistä tulipaloja. Liesivahti reagoi jo ennen tulipalon syttymistä ja pitää ruoanlaiton turvallisena. Innohome on liesiturvallisuuden pioneeri ja markkinajohtaja Norjassa, jossa liesivahdit ovat olleet pakollisia kaikkiin uusiin koteihin vuodesta 2010.

Liesivahtien teho on havaittu myös Suomessa. Liesivahdeista tuli hiljattain pakollisia uusiin seniori-, palvelu- ja erityisryhmien asuntoihin, ja todennäköistä on, että kohdeluettelo tulee kasvamaan lähivuosien aikana. Vahinkoja nimittäin sattuu kenelle tahansa. Innohome Liesivahti nappaa vaaratilanteesta kopin, jos lieden käyttäjä ei siihen syystä tai toisesta pysty.

Tutustu liesivahtiin

Kenelle liesiturvalaite sopii?

Tulipalossa on aina kyse hengenvaarasta. Pienikin tulipalo voi johtaa suuriin taloudellisiin menetyksiin, vammautumisiin ja pahimmillaan henkilövahinkoihin. Keittiöturvallisuudesta on tärkeää pitää kiinni, ja liesivahdin tapainen liesiturvalaite ehkäisee vahingosta tai unohduksesta johtuvia vaaratilanteita.

Liesiturvalaite on erityisen hyödyllinen lapsiperheissä, lemmikkitalouksissa, ja kodeissa joissa asukkaan toimintakyky on alentunut esimerkiksi korkean iän tai muistisairauden myötä. Tehokkaimman turvan tuo liesivahti, ja oikein kohdistuvalla ennakoinnilla tulipalojen määrää voidaan vähentää huomattavasti.

Innohome Liesivahti hoitaa tilanteen tarkkailun, ennakoinnin ja toiminnan tarvittaessa täysin ilman ihmistä.

Lue lisää

SFS 6000 päivitys vahvistaaasumisen paloturvallisuutta

Tutustu päivitykseen