Klassisk kökssäkerhet

Tack vare den intelligenta och prisbelönta tekniken i Innohome Spisvakt stängs spisen av redan innan farliga gaser bildas, eldsvådor antänds och materialskador uppstår.

Världens mest avancerade värmesensorteknik

Spisvakten SGK510 ger ett mer omfattande skydd än vad som krävs enligt standarden EN 50615 för spisvakter och ger de mest flexibla installationsmöjligheterna på marknaden (på spisfläkten, på väggen, i taket).

I spisvaktens värmesensor finns två olika sensorer som mäter maximal temperatur, temperaturförändringar och omgivningens temperatur. En unik egenskap är att värmesensorerna också lär sig och justerar sig själva så att de anpassar sig efter den omgivning som de används i. Denna kombination garanterar en orubbligt exakt och säker funktion.

Lätt att använda

Spisvakten fungerar osynligt i bakgrunden och stör inte matlagningen. Spisvakten lämpar sig även behändigt för specialgrupper, eftersom den inte kräver teknisk kompetens eller tekniska åtgärder.

Innohome Spisvakt SGK510

Alarmljudet

max. 80 dB(A) vid (1 m)

Låg energiförbrukning

(ca 1 W)Low energy use

Gnistfri frånkoppling och påkoppling av el

Extern larmutgång

(potentialfri, NO)

Radiofrekvens

433 MHz

Spänning

230–400 VAC

Produkterna har parkopplats på fabriken

1–3 faser, star

Mått

Kontrollenhet 130 x 130 x 30 mm, värmesensor 94 x 40 x 30 mm

Halogenfri och brandklassificerad plast

antändlighetsklass V-0 (värmesensor)

Patenterad teknik

Tillverkad i EU.

Uppfyller kraven i standarden EN 50615 för spisvakter för alla installationsplatser

Egenskaper

  • Uppfyller kraven i standarden EN 50615 för spisvakter för alla installationsplatser – har undersökts och godkänts av ett oberoende ackrediterat laboratorium
  • Övervakar höga temperaturer och temperaturförändringar
  • Automatisk feldiagnostik – inga månatliga tester
  • Förhindrar på ett avancerat sätt felanvändning, om värmesensorn avlägsnas förhindras användningen av spisen. Förhindrar användning av överhettad spis
  • Installationsalternativ – i spisfläkten, på väggen eller i taket
  • Lämpar sig för alla elspisar

Spisvakten är säker

Den praktiska autodiagnostiken säkerställer att systemet fungerar och det behövs inga månatliga tester. Spisvakten tillåter inte användning av spisen om värmesensorn avlägsnas.

SGK510 INNEHÅLLER DESSUTOM NYA SÄKERHETSEGENSKAPER:

  • Förhindrar på ett avancerat sätt felanvändning – skyddar om Spisvaktens larm blockeras och användningen av spisen ändå fortsätter i en farlig situation
  • Förhindrar användning av överhettad spis
  • Förbättrad feldiagnostik – identifierar inte bara smuts och defekter utan också felaktig installation av värmegivare

Det går snabbt att installera spisvakten

För att installera en kontrollenhet bakom spisen behövs en elmontör. Kontrollenheten har till uppgift att stänga av spisen vid farliga situationer. En del av våra återförsäljare erbjuder färdiga paket som innehåller både produkten och installationen.

Värmesensorn fästs på spisfläkten med en självhäftande skiva och kräver inga ledningar eller någon separat eltillförsel. Sensorn kan nu också monteras på väggen eller i taket (en del av installationerna kräver ett väggfäste som säljs separat).