MED EN SPISVAKT ÄR DINA KÄRA, DITT HEM OCH DIN EGENDOM I SÄKERHET

En spisvakt är det effektivaste sättet att förebygga farliga situationer i köket. Den ger ett förmånligt skydd mot den vanligaste enskilda brandorsaken i hushållen. I Finland antänds ungefär tre spisar varje dag, och nästan alla spisbränder hade kunnat förebyggas med Innohomes Spisvakter.

Innohomes Spisvakt reagerar på farliga situationer i ett tidigare skede än någon annan spissäkerhetsprodukt som finns på marknaden, men utan onödiga larm. Tack vare dess intelligenta och prisbelönade teknik stängs spisen av redan innan farliga gaser bildas och eldsvådor uppstår, vilket också förhindrar att materialskador uppstår.

SÅ HÄR FUNGERAR SPISVAKTEN

  1. Spisvakten varnar användaren för en farlig temperatur med ett förlarm.
  2. Om användaren inte reagerar på förlarmet, larmar Spisvakten och kopplar vid behov av strömmen från spisen.
  3. Spisen stängs av på ett säkert sätt och är färdig att användas genast när kokplattan har svalnat till en säker temperatur.

DET ENKLASTE SÄTTET ATT FÖREBYGGA SPISBRÄNDER I HEMMET

  • Lämpar sig för alla elspisar
  • Lätt att använda också för specialgrupper
  • Kräver inget underhåll
  • Kräver inga åtgärder av användaren
  • Mycket lång livslängd
  • Stör inte matlagningen: Världens mest avancerade värmesensorteknik övervakar förändringar i temperaturen ovanför spisen och i omgivningen samt märker att kocken är närvarande.

Produkter

Spisvakt SGK5010
Spisvakt SGK510

Spisvakt SGK5010

Avancerat och strömlinjeformat skydd för alla kockar.

Spisvakt SGK510

En prisbelönad säkerhetsprodukt i hemmets hjärta.

Prisbelönad teknologi från en pionjär

SJÄLVLÄRANDE TEKNIK

Vi har alla vår egen stil att laga mat. Spisvakten anpassar sig efter hur användaren lagar maten och justerar produktens känslighet så att det inte uppstår onödiga förlarm.

ÖVERVAKAR OCH FÖREBYGGER PÅ DINA VÄGNAR

Spisvakten identifierar farliga situationer redan innan giftiga gaser bildas eller en brand antänds. Den övervakar temperaturerna kring spisen och i omgivningen med hjälp av en avancerad värmesensorteknik och reagerar på farliga temperaturförändringar.

TILLFÖRLITLIG FINLÄNDSK KVALITET

Våra avancerade och prisbelönta spissäkerhetsprodukter är ett resultat av en flerårig inhemsk produktutveckling. Tack vare produkternas funktionssäkerhet kan du lita på att ditt kök alltid är ett tryggt ställe.

FÖREGÅNGARE MED HJÄLP AV EU-STANDARDER

EU-standarden för spissäkerhetsprodukter trädde i kraft i januari 2015. Innohome var det första företaget vars produkter uppfyllde standarden. Överensstämmelse med standarden har undersökts vid ett oberoende, ackrediterat testlaboratorium (VTT Expert Services).

ETISKT OCH ANSVARSFULLT VAL

Vi tillverkar våra produkter på ett ansvarsfullt sätt och med beaktande av miljön. Spisvaktens batterier innehåller inte giftiga metaller eller syra och vid tillverkningen av produkterna används inte barnarbetskraft. Vi planerar alltid produkterna så att de använder så lite energi som möjligt.