Innohome

Innohome är en global marknadsledare och ett Finlandsbaserat design- och tillverkningsföretag av smarta säkerhetsprodukter till hem. Innohome-produkter har installerats på över 400 000 platser världen över. Företaget grundades 2005 och huvudkontoret ligger i Esbo, Finland.

Innohome spisvakt var den första som klarade kraven i den europeiska standarden EN 50615.

Innohome har unik teknik i sina produkter och skyddar den med en omfattande IPR-portfölj.

Varför Innohome?

Över hälften av alla hushållsbränder börjar i köket. Ett betydande antal av dessa skulle kunna förhindras med högkvalitativa spissäkerhetsanordningar. Innohomes spisvakt och spislarm – designade i Finland – representerar den senaste tekniken för brandsäkerhet som kan förhindra de flesta köksbränder.

Läs mer

Teknologi

Innohomes säkerhetsprodukter för spisar, utvecklade i Finland, är baserade på patenterad teknik som följer spisanvändningen med hjälp av sensorer. Enheterna reagerar på en risksituation innan giftiga gaser produceras och innan en brand startar genom att upptäcka om spisens temperatur är för hög, dess förändringar och användningen av spisen.

Läs mer

Säkerhetsstandard

Matlagningsrelaterade bränder utgör över hälften av oavsiktliga husbränder i OECD-länderna, främst orsakade av spisar. Bränderna beror vanligtvis på användarfel och riskfyllda användningsvanor och kan förhindras med spissäkerhetsprodukter som Innohomes spisvakt.

Läs mer

Varnar innan giftiga gaser och eld

Innohomes spisvakt och spislarm är intelligenta, självlärande brandskyddsanordningar med avancerad, prisbelönt teknik som är ett resultat av åratal av dedikerad forskning och utveckling. Enheterna reagerar i en riskläge innan giftiga gaser kan bildas och innan en brand kan starta, stänger av spisen och aktiverar ytterligare larm vid behov.

Ett traditionellt brandlarm räcker inte alltid

Traditionella brandvarnare signalerar bara när en brand redan har startat. De rekommenderas normalt inte i köket på grund av att matlagning ofta utlöser falsklarm. Dessutom kan ett traditionellt brandlarm inte hjälpa till att rädda liv om ingen är hemma eller om en person inte kan reagera på larmet.

Enkel extra säkerhet och stöd för självständigt boende

Användarvänligheten och lättheten att installera Innohome-enheter är bland de bästa på marknaden. Innohome spisvakt och spislarm är också ett utmärkt sätt att stödja självständigt boende när användning av en spis är riskabel bland annat på grund av ålderdom, sjukdom eller inlärningssvårigheter.

Finlandsbaserad marknadsledare

Innohome är ett finskt företag som grundades 2005. Vi är den globala marknadsledaren inom spisskyddsprodukter. Innohome-produkter har installerats i över 400 000 kök världen över. Våra spisskydd uppfyller kraven i den europeiska standarden 50615.

Internationell utveckling

Den internationella medvetenheten om spissäkerhetsanordningar ökar. Förutom den senaste europeiska standarden har till exempel Norge antagit en lag som kräver installation av en spissäkerhetsanordning i varje nytt kök.

Brandkårer i Storbritannien arbetar nära tillsammans med Innohome, och vissa regioner erbjuder spislarm gratis för högriskgrupper.

Innohomes säkerhetsprodukter för spisar, utvecklade i Finland, är baserade på patenterad teknik som följer spisanvändningen med hjälp av sensorer. Enheterna reagerar på en risksituation innan giftiga gaser produceras och innan en brand startar genom att detektera spistemperatur, dess förändringar och användningen av spisen.

Intelligent och självlärande säkerhet

Efter installationen observerar och studerar Innohomes spissäkerhetsprodukter sin miljö. Enhetens värmesensor justerar sin känslighet baserat på användarnas matlagningsstil, vilket möjliggör exakt riskigenkänning. Spisen stängs alltid av i en risksituation.

Observerar och reagerar

Omedelbar upptäckt och reaktion på onormala förändringar är kärnan i Innohomes teknik. Detta möjliggör medvetenhet om orsakande faktorer innan en eld uppstår.

Innohomes innovationer och teknik har fått flera utmärkelser som CES 2016 Innovation Awards Honoree och IFSEC Active Fire Product Innovation Award.

Europeisk standard för spisvakter

Matlagningsrelaterade bränder utgör över hälften av oavsiktliga husbränder i OECD-länderna, främst orsakade av spisar. Bränderna beror vanligtvis på användarfel och riskfyllda användningsvanor och kan förhindras med spissäkerhetsprodukter som Innohomes spisvakt. Men fram till nu har bristen på gemensamt överenskomna specifikationer för funktion och tillförlitlighet bromsat spridningen av denna nya brandsäkerhetslösning.

Detta kommer sannolikt att förändras, eftersom den europeiska standarden för spisvakter EN 50615 (”Särskilda krav för anordningar för brandförebyggande och dämpning av elektriska hällar”) publicerades den 6 mars 2015 av Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering. Säkerhetsanordningar som uppfyller standardkraven förhindrar köksbränder effektivt. Standarden ger klarhet på marknaden och fungerar som ett hjälpmedel vid inköpsbeslut för alla som vill förbättra brandsäkerhet i hemmet.

Innohomes spisvakter testades av VTT Expert Services avseende uppfyllande av de nya standardkraven.

Utmärkelser

Innohome’s state-of-the-art Finnish technology and innovative products have received several awards.

CES 2016 Innovation Awards Honoree
Finnish Security Awards 2015 Winner
IFSEC 2014: Active Fire Product Innovation Award
EFE Awards 2014 (Excellence in Fire and Emergency): Innovation of the Year
President of the Republic Innovation Award 2007
Tuottava Idea (Productive Idea) Award 2007