Förhindrar elektriska bränder istället för att bara larma om dem

Varför installera en enhet som bara avger larm när det finns rök i rummet.
Innohome SSA förhindrar branden innan den ens startar.

Ett hem är utrustat med olika sorters elektriska apparater som kan starta en brand.
Innohome SSA upptäcker en anordning som orsakar rök och slår av strömmen till den och förhindrar på så sätt branden innan flammor uppstår eller rök orsakar betydande skador i hemmet.

Innohome SSA är en berömd och en internationellt belönad finsk innovation som förhindrar elektriska bränder redan när rök dyker upp. Reaktionen som orsakas av rök är frisättningen av restströmsanordningen, som avbryter den elektriska strömmen och därmed förhindrar att den elektriska branden startar.

Typiskt för elektriska bränder är att den felade enheten genererar rök flera minuter innan branden tänds ordentligt. Innohome SSA förhindrar elektrisk eld innan flammor uppstår och förhindrar att giftiga gaser bildas.

Nätdrivna brandlarm rekommenderas i många länder och är till exempel obligatoriska för nya bostäder i Finland. Ett grundläggande rök- eller brandlarm är inte till stor nytta om ingen är närvarande för att höra det eller kan göra något åt branden. Innohome SSA ger ett larm om faran men förhindrar också lågorna genom att stänga av strömmen till den rykande enheten.

Innohome SSA

Larmenhetstyp

Optisk

Hög larmsignal

85 dB

Spänning

230 VAC, 50 Hz

Förbrukning i standby-läge

Max. 5mA

Konsumtion vid larm

max. 50mA

Förvaringstemperatur

-25 - +60 C

Drifttemperatur

+5 - +40 C

Produktmått (diameter)

122 mm (142 mm med monteringsplatta)

Produktmått (höjd)

47 mm (larmenhet 41 mm + monteringsplatta 5 mm)

Standard­ledningsdragning

3 x 1,5 – 2,5 mm2

Installation

Installation och systemdesign kan endast göras av fackpersoner. Kontakta oss för mer information. Konsumenter får inte installera produkten individuellt.

Innohome SSA är kompatibel med alla hus men kräver ledningsdragning.

OBS! Vissa installationspositioner inkluderar delar som köps separat. Fråga din återförsäljare.

Användning

Innohome SSA tillhandahåller brandsäkerhet i hem och fritidshus.
Varje utrymme där elektriska apparater används riskerar att drabbas av elektrisk brand. Typiska enheter som orsakar elektriska bränder i hemmet är spisar, belysning, tvättmaskiner och torktumlare, diskmaskiner, laddare och små köksapparater.

FUNKTIONALITET:

  • Larmar när den upptäcker rök.
  • Skapar en restfelström från larmsignalen.
  • Stänger av strömmen från den defekta enheten som är ansluten till jordfelsbrytaren innan lågor. Således stoppas bildandet av giftiga gaser.
  • Elen slås snabbt på igen genom att lyfta upp jordfelsbrytarens skyddsomkopplare igen.
  • Redo att använda direkt efter installationen – Ingen åtgärd från användaren behövs.
  • Kan kopplas samman med andra Innohome SSA-produkter.
  • Enkelt och kostnadseffektivt sätt att förhindra elektriska bränder och skador orsakade av rök och lågor.

Innohome SSA återförsäljare och distributörer

Tyvärr har Innohome SSA inga lokala återförsäljare eller distributörer i Sverige

Visa alla återförsäljare