Felanvändning av spisar och spishällar, är den främsta dödsorsaken i elektriska hembränder. Den förbättrade brandanalysprocessen i Sverige möjliggör myndigheterna att gräva sig djurpare in på huvudorsakerna till bränderna.

Enligt Elsäkerhetsverket dog det mellan 14-18 personer i elbränder i Sverige år 2020. 9-11 av fallen berodde på vårdlös användning av spis och spishällar, och majoriteten av de omkomna var i 70-årsåldern eller äldre.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) införde en ny analysprocess och ett nytt register över dödsfall orsakad av eldsbränder år 2020. Det nya registret ger oss en bättre uppfattning för orsakerna bakom dödsbränder. De senaste fynden av Elsäkerhetsverket visar att vårdlös användning av spis är den främsta orsaken till dödsfall i elektriska hembränder.

Bränder som orsakas av dålig utrustning är något som kan minskas genom övervakning och marknadskontroll. Vårdlös användning å andra sidan kräver andra återgärder.

Nordisk brandsäkerhet

Andra nordiska länderna har väldigt liknande problem. T.ex. i Finland har vårdlös matlagning varit den främsta orsaken till bränder i hemmet nu i flera år. För att skydda de mest utsatta kräver Finland nu spisvakt på alla nya spisar och spishällar i äldre- och servicebostäder samt i lägenheter för särskilda grupper.

Norge är en pionjär inom brandsäkerhet, och där har spisvakten varti obligatoriska i alla nybyggda bostadshus sedan 2010. Spisvakter, elektriska brandvarnare och bättre samarbete mellan olika instanser har bidragit till minskad dödsfall orsakat ab bränder med nästan en tredjedel under de senaste tio åren.

Mer om Spisvakter