Varför Innohome?

Över 50 % av bränderna i hemmen börjar i köket. De skulle nästan alla kunna förhindras med den inhemska Innohome Spisvakten. De spissäkerhetsprodukter som Innohome har planerat i Finland har den modernaste brandsäkerhetstekniken för att förebygga en stor del av bränderna i köken i hemmen.

Innohome är ett innovativt finländskt företag som grundades 2005 och en global marknadsledare inom spissäkerhetsprodukter. Vi utvecklar och säljer intelligenta system som skyddar kök och hem. Innohomes patenterade teknik har fått flera internationella erkännanden och våra spissäkerhetsprodukter har redan installerats runt om i världen i över 400 000 kök.

Innohome skyddar dina kära, ditt hem och din egendom.

Group Copy 8 Created with Sketch.
Group Copy 9 Created with Sketch.

Larm redan före giftiga gaser och bränder

Innohomes Spisvakter är självlärande brandsäkerhetsprodukter, vars avancerade och belönade teknik är resultatet av finländsk produktutveckling. De reagerar på farliga situationer redan innan giftiga gaser bildas, och innan branden bryter ut samt stänger av spisen och aktiverar dessutom eventuella extra larm.

Traditionella brandvarnare hjälper inte alltid

En traditionell brandvarnare varnar inte förrän branden har börjat. Det rekommenderas inte heller att de installeras i köket, eftersom de orsakar många fellarm. Traditionella brandvarnare hjälper inte heller om ingen är hemma eller om personen av någon anledning inte kan reagera på larmet.

Enkelt extra skydd och stöd för självständigt boende

Installationen av och användarvänligheten hos Innohomes spisskyddsprodukter är av toppklass på marknaden.  En spisskyddsprodukt är också en utmärkt lösning för att stödja självständigt boende när användningen av spisen är riskfylld t.ex. på grund av hög ålder, sjukdom eller inlärningssvårigheter.

Finländsk marknadsledare och testsuccé

Våra produkter har varit framgångsrika i tester, de har klarat samtliga SINTEF:s spisskyddstester. Innohomes Spisvakter uppfyller kraven I EU:s standard EN 50615:2013 för spissäkerhetsprodukter.

Internationell utveckling

Den internationella medvetenheten om möjligheterna med spissäkerhetsprodukter håller på att öka. Det har skapats en EU-standard för spissäkerhetsprodukter och i Norge ska det enligt bestämmelserna installeras en spissäkerhetsprodukt i varje nytt kök.

Storbritanniens brandkårer har ett nära samarbete med Innohome och i vissa kommuner har man börjat dela ut spisvakter gratis till riskgrupper.

EU-standard för spissäkerhet

EU-STANDARD EN50615 FÖR SPISVAKTER HAR PUBLICERATS

Spisar är den största enskilda orsaken till bränder i hemmet, som nästan uteslutande beror på fel som användaren gjort eller på vårdslöshet. Dessa bränder kan förebyggas med moderna säkerhetsprodukter – såsom Innohomes Spisvakter – men deras utbredning har försvårats av att det inte funnits några allmänna kriterier för hur de ska fungera.

Standarden EN50615 fastställer kraven för spisvakter och publicerades 6.3.2015. De produkter som uppfyller standarden förebygger effektivt eldsvådor i kök i hemmen. Standarden förtydligar situationen på marknaden och hjälper dem som är intresserade av brandsäkerheten i hemmet att fatta rätt köpbeslut.